Jönköpings kommun

Ledning

Gymnasie- och grundskolechef

Ulf Andersson

Gymnasie- och grundskolechef

Administrativ chef


Administrativ chef

Utbildningsledare

Peter Brandt

Utbildningsledare

Kökschef

Fatima Abbas

Kökschef

Sanda Idrottscentrum

Carin Rosjö

Chef SIC

Dennis Aulander

Biträdande chef SIC

Programrektorer

Carin Rosjö

Rektor SA

Johanna Öhrström

Rektor EK

Lena Cervin Lagärde

Rektor Gymnasie- och grundsärskolan

Marija Gustafsson

Biträdande rektor Idrottshögstadium, NA
IT-pedagog

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium, NA

Rickard Sahlin

Rektor BF, HA och IMY

Åsa Grahn

Biträdande rektor Gymnasie- och grundsärskolan