Jönköpings kommun

Ledning

Gymnasie- och grundskolechef

Ulf Andersson

Gymnasie- och grundskolechef

Administrativ chef

Anette Almquist

Administrativ chef

Utbildningsledare

Peter Brandt

Utbildningsledare

Kökschef

Fatima Abbas

Kökschef

Sanda Idrottscentrum

Carin Rosjö

Chef SIC

Dennis Aulander

Biträdande chef SIC

Programrektorer

Carin Rosjö

Rektor SA

Johanna Öhrström

Rektor EK

Peter Brandt

Rektor Idrottshögstadium, NA

Marija Gustafsson

Biträdande rektor Idrottshögstadium, NA
IT-pedagog

Rickard Sahlin

Rektor BF, FS och IMY

Lena Cervin Lagärde

Rektor Gymnasiesärskolan

Florence Rådefjäll

Rektor Grundsärskolan