Jönköpings kommun

Studiestöd

Personal håller presentation i en skolsal

På Sanda arbetar pedagoger och specialpedagoger tillsammans för att du som elev ska utvecklas mot utbildningens uppsatta mål.

På Sanda görs extra anpassningar utifrån individuella behov främst i undervisningen, vilket innebär att du som elev till exempel kan få tillgång till hjälpmedel på din dator eller Ipad.

Som elev har du möjlighet att få studiestöd eller tid för läxor i skolan.

På onsdagar 14.30-15.30 kan du gå på stöd med dina undervisande lärare i de olika kurserna.

På torsdagar 8.30-10.30 eller 14.00-16.00 kan du gå till Medioteket för att arbeta med dina läxor och uppgifter i skolan. Där kan du också få hjälp med studieplanering och studieteknik av mediotekets personal eller specialpedagog.

Studiecentrum är en resurs för elever i behov av mer riktad stödundervisning utifrån individuella behov. Stödet i studiecentrum fås i samråd med specialpedagog och undervisande lärare.