Jönköpings kommun

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en del av Sanda utbildningscentrum. Programmet är för dig som behöver en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar och behov.

Individuella programmet ger dig ämneskunskaper för ett så självständigt aktivt vuxenliv som möjligt. Det är dina möjligheter och förutsättningar som styr utbildningen. Vi arbetar med områden som hjälper dig framåt i din vardag. Hos oss får du en stimulerande och utvecklande skoldag i en trygg miljö.

Vi har tre inriktningar på det individuella programmet: Café & trädgård, Estetisk inriktning samt Idrott & friluftsliv. Du väljer själv vilken inriktning du vill fördjupa dig i.

Våra lokaler är anpassade efter dina behov och förutsättningar. Vår placering ger möjlighet till integrering på alla nivåer.

Du kommer att arbetar med följande ämnesområden under dina fyra år:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • individ och samhälle
  • natur och miljö
  • språk och kommunikation

Du har också möjlighet att:

  • läsa kurser eller ämnen som finns på de nationella programmen i gymnasiesärskolan
  • göra praktik på en arbetsplats/daglig verksamhet
  • studera vidare på Lärvux.

Kortidstillsyn

Korttidstillsyn är en LSS -insats för barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi har valt att kalla vår verksamhet för fritids.

Fritids är en omfattande verksamhet som bedrivs efter skoltid och på lov. Vi har ett pedagogiskt uppdrag med koppling till skolan. Pedagogik och omsorg integreras för att främja din utveckling.

Vårt mål är att Du ska få en rolig och meningsfull fritid. Verksamheten har en vision om att kombinera idrott och studier. Vi arbetar dagligen med att få in rörelse och fysisk aktivitet som en naturlig del i allt vi gör.

Lena Cervin Lagärde

Rektor Individuella programmet

Lars-Johan Johnson

Specialpedagog

Malin Strandner

Skolsköterska Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Andreas Hovbäck

Skolkurator Idrottshögstadium, NA och Individuella programmet

Helena Friede

Skolpsykolog