Jönköpings kommun

Studie- och yrkesvägledning på Idrottshögstadium

Foto på Sandas byggnad

Vilka program ska jag välja? Vilken behörighet behöver jag för vidare studier efter gymnasiet?

Min roll som Studie- och yrkesvägledare är att hjälpa och stödja dig som elev inför de olika valsituationer som du ställs inför högstadietiden. Det kan till exempel handla om prao, gymnasieval och studiebesök.

För att hjälpa dig i dessa beslut genomför jag samtal och informerar individuellt och gruppvis. Jag samarbetar bland annat med föräldrar, lärare, elevhälsoteam och annan personal inom myndigheter och förvaltningar samt övriga arbetsplatser. Studievägledaren har sekretess.

Boka gärna ett vägledningssamtal där du kan få hjälp med:

  • din nuvarande studiesituation
  • att bli medveten om dig själv: dina behov, intressen och förutsättningar
  • att ta reda på vilka dina mål är
  • att ta reda på vilka alternativ som finns
  • att ta reda på hur du kan nå dina mål
  • att fatta egna och välgrundade beslut

Välkommen med frågor!

Camilla Falk

Studie- och yrkesvägledare Idrottshögstadium, BF, NA

036-10 39 41

072-580 46 91