Jönköpings kommun

Ansökan till Idrottshögstadium

Antagningen till Sanda Idrottshögstadium grundar sig endast på idrottslig prestation. Vi följer skolverkets riktlinjer och regelverk för urval till profilskolor. De lärare som utför testerna arbetar med specialidrott på Sanda.

Informationsträff

På grund av nuvarande restriktioner mot stora samlingar ersätter vi vår informationskväll med följande inslag:

  • Torsdagen 15 oktober kommer vi att lägga ut en länk här på denna sida till en informationsfilm om Sanda idrottshögstadium. Samtidigt kommer vi att lägga ut ett frågeformulär där man är välkommen att ställa frågor fram till torsdagen 22 oktober. Senast fredagen 23 oktober kommer vi att svara alla på mailadressen man anger i frågeformuläret.

Viktig information angående ansökan

  • Antagning till Sanda Idrottshögstadium grundas endast på idrottslig prestation och detta görs vid två tillfällen i slutet av november. Det finns ett extra tillfälle för de elever som varit sjuka eller inte kunnat vara med på någon av de två ordinarie gångerna.
  • Information om tid och plats för uttagningarna skickas ut till vårdnadshavare via e-post senast en vecka innan första uttagningstillfälle.
  • Meddelande om antagning sker i januari 2021 och därefter har antagna elever en vecka på sig att tacka ja eller nej till erbjuden plats.
  • Alla elever som varit med vid uttagningarna hamnar automatiskt på en reservlista. Behöver vi kalla in reserver kommer vi ta kontakt med er.

Ansökan genomförs genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till oss per post eller e-post:

Ansökningsblankett: Sanda IdrottshögstadiumPDF

Ansökan skickas per post eller e-post till

Per post

Per e-post

Sanda Idrottshögstadium
Birkagatan 42
561 33 Huskvarna

sandauc@jonkoping.se

När vi mottagit din ansökan så får du en bekräftelse skickad via e-post. Har du inte fått något svar inom fem dagar, ta kontakt med oss. Glöm inte att kontrollera er skräppost först ifall vårt svar finns där. Ifall ni byter e-postadress, meddela oss för all kommunikation sker endast via e-post.Vanliga frågor och svar

Kan jag söka till Sanda Idrottshögstadium trots att jag inte håller på med någon idrott?

Nej, vår grundidé bygger på att man håller på med en idrott på sin fritid.

Kan jag välja två idrotter på samma ansökan?

Nej, du anger endast en idrott. Har du skrivit två idrotter väljer vi automatiskt den första idrotten som du har angett.

Kan jag skicka in en sen ansökan trots uttagningarna redan har varit?

Ja, du kan alltid skicka in en sen ansökan men du hamnar i en annan reservlista, efter de elever som varit med vid uttagningarna.

Kan jag få reda på vilken plats jag har på reservlistan?

Nej, reservlistan kommer inte att läggas ut på ett officiellt forum, allt för elevernas bästa.

Hur får jag veta ifall jag kommer in på en reservplats?

Vi kommer kontakta er och sedan har ni ett par dagar på er att svara ja eller nej till erbjuden reservplats.

Kan jag ha önskemål om jag vill gå i samma klass som min kompis?

Du kan alltid ha önskemål men det finns ingen garanti för att ni hamnar i samma klass.

Hur ser fördelningen ut, hur många elever per idrott blir antagna?

Allt beror hur många som söker till varje idrott. Det är rektor som beslutar hur fördelningen ska se ut och vi väljer att eftersträva en jämn könsfördelning så gott det går.

Hur många idrottslektioner per vecka är det?

Alla årskurser har gemensam specialidrott onsdag förmiddag. Däröver har du tre korta pass vanlig idrott per vecka. I årskurs 9 byts ett idrottspass ut mot ytterligare ett specialidrottspass, tisdag förmiddag.

Kommer jag gå i samma klass med de som har samma idrott som jag?

Vi försöker fördela idrotterna jämnt i alla tre klasser.