Jönköpings kommun

Ansökan till Idrottshögstadium

Antagningen till Sanda Idrottshögstadium grundar sig endast på idrottslig prestation. De lärare som utför testerna arbetar med specialidrott på Sanda.

Vi följer skolverkets riktlinjer och regelverk för urval till profilskolor.

Regler kring antagning: Skollagen (2010:800) 10:9, Skolförordningen (2011:185) 9:25-27.

Länk till regler kring timplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Är du intresserad av att börja i åk 7 på Sanda höstterminen 2024. Läs all information på den här sidan och fyll i ansökningsformulär via klickbar länk nedan.

Klickbar länk till ansökningsformulär inför start åk 7 ht 24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som önskar plats i åk 8-9 läs info längre ner under rubriken "information angående ansökan".


Informationsträff inför ansökan till start åk 7 hösttermin 2024

Tisdag 3 oktober 2023 kl. 18.00 eller 19.00 är vårdnadshavare och elever välkomna på informationsträff för de som är intresserad av att börja hösten 2024. Vi träffas på Parketten, Folkets Park. Man får då först ta del av information om vår verksamhet för att sedan få en liten rundvandring på skolan där man får tillfälle att prata med såväl elever som lärare.

Viktiga datum läsåret 23/24 inför antagning till hösten 24

 • 3 oktober 2023 - Infomöte inför antagning till ht24
 • 1 november 2023 - Sista ansökningsdag
 • 10 november 2023- e-post med exakt tid och plats för antagning för varje elev skickas ut.
 • 21 november 2023 - Första antagningstillfället (fys-test som är gemensamt för individuella idrotter, grenspecifikt för lagidrotter)
 • 29 november 2023 - Andra antagningstillfället (grenspecifikt för samtliga)
 • 6-17 december - Extra antagningstillfällen, för varje ordinarie tillfälle genomför vi endast ett extra tillfälle gemensamt för samtliga som missat det ordinarie tillfället.
 • 12 januari 2024 - Erbjudan om plats skickas ut ihop med "blankett val av skola"
 • 19 januari 2024 - Sista dagen att tacka ja/nej
 • 22 januari 2024 - Reservantagning utifrån hur många som tackat nej till första erbjudandet
 • 27 januari 2024- Sista dagen att tacka ja/nej för de som erbjudits plats i reservantagning
 • 6 februari 2024 - sista dag att lämna in påskriven blankett "val av skola"
 • ej klart datum i maj 2024 -vårdnadshavarmöte 18:00 Parketten Folkets Park
 • ej klart datum i maj 2024 - Besöksdag elever träffas i sina nya klasser under förmiddagen

Information angående ansökan

 • Antagning till Sanda Idrottshögstadium grundas endast på idrottslig prestation och detta görs vid två tillfällen i slutet av november. Det finns ett extra tillfälle för de elever som varit sjuka eller inte kunnat vara med på någon av de två ordinarie tillfällena.
 • Information om tid och plats för uttagningarna skickas ut till vårdnadshavare via e-post fredag den 10/11.
 • Meddelande om antagning sker i januari 2024 och därefter har antagna elever en vecka på sig att tacka ja eller nej till erbjuden plats.
 • Alla elever som varit med vid uttagningarna hamnar automatiskt på en reservlista. Behöver vi kalla in reserver innan åk 7 börjar eller under åk7-8 kontaktar vi elever och erbjuder plats utifrån våra reservlistor.
 • Sena ansökningar: För dig som inte ansökt i tid och inte blivit kallad på antagning finns möjlighet att lämna in "sen ansökan". Det gäller efter sista ansökningsdatum och under hela tiden eleven går i åk 7-8. Sena ansökningar hamnar sist på reservlistan i aktuell idrott. Blir det aktuellt med antagning för sådan elev kommer antagningsprov genomföras först. För att gör en "sen ansökan" fyll i formulär via länk nedan: Länk för att göra sen ansökan till åk 7-8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vid lediga platser till åk 9 utgår vi inte från reservlistan. Önskar du plats inför åk 9 så ansöker du genom att skicka in blanketten nedan:Länk till blankett: val av kommunal skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Kan jag söka till Sanda Idrottshögstadium trots att jag inte håller på med någon idrott?

Vår grundidé bygger på att man håller på med en idrott på sin fritid men man kan alltid söka till oss ändå.

Hur går antagningen till?

Antagning till Sanda Idrottshögstadium sker vid två tillfällen i slutet av november, man måste vara med på båda tillfällena.

För lagidrottare innebär det två antagningstillfällen i specialidrotten. För individuella idrottare innebär det ett tillfälle i specialidrotten och ett fys-test tillsammans med övriga individuella specialidrotter.

Kan jag välja två idrotter på samma ansökan?

Nej, du anger endast en idrott. Har du skrivit två idrotter väljer vi automatiskt den första idrotten som du har angett.

Kan jag skicka in en sen ansökan trots uttagningarna redan har varit?

Ja, du kan alltid skicka in en sen ansökan men du hamnar i en annan reservlista, efter de elever som varit med vid uttagningarna.

Kan jag få reda på vilken plats jag har på reservlistan?

Nej, reservlistan kommer inte att läggas ut på ett officiellt forum, allt för elevernas bästa.

Hur får jag veta ifall jag kommer in på en reservplats?

Vi kommer kontakta er och sedan har ni ett par dagar på er att svara ja eller nej till erbjuden reservplats.

Kan jag ha önskemål om jag vill gå i samma klass som min kompis?

Du kan alltid ha önskemål men det finns ingen garanti för att ni hamnar i samma klass.

Hur ser fördelningen ut, hur många elever per idrott blir antagna?

Allt beror hur många som söker till varje idrott. Det är rektor som beslutar hur fördelningen ska se ut och vi väljer att eftersträva en jämn könsfördelning så gott det går.

Hur många idrottslektioner per vecka är det?

Alla årskurser har gemensam specialidrott onsdag förmiddag. Däröver har du tre lektioner i ämnet Idrott och Hälsa per vecka. I årskurs 9 byts en idrottslektion ut mot ytterligare ett specialidrottspass, på torsdag förmiddag.

Kommer jag gå i samma klass med de som har samma idrott som jag?

Vi försöker fördela idrotterna jämnt i alla tre klasser.

Vad händer med Sanda Idrottshögstadium när det byggs en ny högstadieskola?

Det kommer att byggas en ny högstadieskola direkt nedanför Sandas nuvarande lokaler. När den står klar kommer vår verksamhet att flyttas över dit.

Se nedan hur det kommer att påverka olika årskurser. Obs detta beskriver den uppdaterade planering som gäller 221208 efter genomförd upphandling- det kan förändras

 • Elever som börjar ht 2022 – påverkas ej utan får gå alla tre år i nuvarande lokaler.
 • Elever som börjar ht 2023 – till åk 9 flyttar elever och personal in i de nya lokalerna.
 • Elever som börjar ht 2024 - till åk 8 flyttar elever och personal in i de nya lokalerna.
 • Elever som börjar ht 2025 – nya lokaler är färdiga, vi kommer att ta in motsvarande 3-4 klasser utifrån antagningstester i specialidrott. Motsvarande tre klasser tas in via närhetsprincipen.