Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

IMY - Yrkesintroduktion

Saknar du behörighet till nationellt gymnasieprogram? På yrkesintroduktion kan du läsa upp betyg som saknas . Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så långt det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete.

Yrkesintroduktion på Sanda

På yrkesintroduktion, IMY, börjar vi där du är och försöker finna verktygen för att du ska nå så långt som möjligt. Vi förbereder för yrkeslivet men även livet i stort! Trygghet, självförtroende, hälsa och viljan att klara sig i livet är grundläggande mål hos oss!

IMY är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program, men som vill gå en utbildning näraliggande ett yrkesprogram. Målet med utbildningen är att du ska kunna få ett arbete eller bli behörig till att söka ett nationellt program. Utbildningstiden kan variera mellan ett till tre år.

På IMY följer du en individuell studieplan och läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i. Ämnen som du kan läsa på Sanda är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och idrott och hälsa. Är du behörig i något av dessa ämnen så läser du dem på gymnasienivå. Andra kurser som du läser på gymnasienivå är kurser inom handel- och administrationsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet.

Om du vill bli behörig: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under den här terminen väljer du också om du vill och i samråd med dina lärare gå ett ”snabbspår” och läsa upp dina betyg så du blir behörig till ett nationellt program. Då går du ett år på yrkesintroduktion och gör ett omval till kommande läsår.

Yrkesspår mot barn- och fritid och handel: Första terminen läser du bland annat svenska, engelska och matematik. Under andra terminen prövar du yrken inom barn- och fritid samt handel. Till år två väljer du vilken av de två inriktningarna du vill gå. Under år två och tre läser du främst kurser inom yrket blandat med praktik. 
 

Visste du att…

  • de allra flesta av våra elever känner sig nöjda med utbildningen och upplever att de trivs i skolan och blir bemötta på ett bra sätt.
  • du kan börja läsa på yrkesintroduktion och endera gå in på ett nationellt program från åk1 eller gå över succesivt.
  • vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt och utnyttjar närmiljön till olika former av fritidsaktiviteter som en del i undervisningen.