Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

ÖPPET HUS 15/11

Du har också möjlighet att besöka elevboendet under kvällen. Ett mer detaljerat program kommer att läggas ut på hemsidan lite senare.