Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Undervisning På Sandagymnasiet

OBS! Gäller endast Sandagymnasiet
Regeringen har idag rekommenderat landets kommuner att gymnasieskolorna från och med onsdag 18 mars, skiftar från skolförlagd undervisning till distansundervisning. Förvaltningen följer regeringens rekommendationer och beslutar att Jönköpings gymnasieskolor nu går över till distansutbildning, för att alla våra elever som inte är sjuka ska kunna fortsätta ta del av undervisningen hemifrån. Vi vill betona att alla elever förväntas delta i undervisning hemifrån. Alla elever förväntas ta med dator och undervisningsmateriel hem. Ingen mat serveras i skolmatsalen.
Vi vill förtydliga att skolan inte stänger, undervisningen fortsätter per distans. Det finns möjlighet att hämta böcker på skolan och låna böcker på biblioteket, men biblioteken kan inte användas för studier eller möten.

Skolorna är förberedda för att gå över till distansundervisning, men befinner sig – som alla andra i samhället just nu – i en för oss ny situation. All tillgänglig personal arbetar med att få struktur på undervisningen som innebär att den når så många elever i så många kurser och ämnen som möjligt.
Det är extra viktigt att elever och målsmän regelbundet tar del av Vklass, skolmail samt kommunens hemsida.

Du som elev på Sandagymnasiet
Onsdag 18 mars – du som elev kommer och hämtar material (böcker, dator/Ipad m.m.) Skolan är öppen 08.00-16.00. Ingen ordinarie undervisning sker denna dag utan används som förberedelsedag inför torsdagen och framöver.
Från torsdag 19 mars – distansundervisning startar. Följ ditt schema på Vklass (gäller även specialidrotten). Följ instruktionerna i respektive schema och kurs. Är du osäker – kontakta din undervisande lärare. Lektionen genomförs som vanligt enligt schema och din lärare är tillgänglig under lektionstiden.
Är du sjuk och inte kan följa distansundervisningen gäller de vanliga rutinerna för sjukanmälan.
Enligt rekommendation ställs all praktik och APL in från imorgon onsdag.

Du som elev på Sanda Idrottshögstadium
Undervisningen fortsätter i skolan utifrån schema tillsvidare. Se tidigare Vklass-information.
/Skolledningen Sanda Utbildningscentrum