Hela människan inte bara idrottaren!

Jönköpings Kommun

Kanot

Från och med läsåret 2019-2020 finns möjligheten på Sandagymnasiet att kombinera studier och idrott på NIU-nivå, Nationell idrottsutbildning.

Det här innebär att du som söker gör ditt idrottsval innan den 1/12 därefter sker en antagning till kanot och besked lämnas i slutet på januari. Efter det första steget ska du som sökande göra ditt val till några av de gymnasieprogramn som finns på Sandagymnasiet i mitten på februari. Här får du hjälp att söka genom din SYV på grundskolan. Det finns följande program att välja på : BF, EK, HA, NA samt SA.

För att få börja på Sandagymnasiet och kombinera studier och idrott så ska du klara av båda stegen. Slutliga beskedet lämnas i början av juli månad.

Träning med individen i fokus

På Sanda Kanot får du professionell träning och vägledning i din utveckling inom alla områden; tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. För att säkerställa din utveckling bedrivs träningen av välutbildade tränare som vet vad som krävs av dig som individ för att nå dina mål. För att utvecklas optimalt krävs utmaningar och stimulans och detta får du varje dag i form av målinriktade träningskamrater och engagerade tränare som tillsammans med dig utvecklas mot de mål som du siktar mot. Vi bygger mycket av träningsupplägget på att utveckla/förstärka dina individuella behov

Talangutvecklingsmiljön

Att miljön påverkar vår utveckling är ingen hemlighet. På Sanda har vi en miljö där idrottare från olika idrotter möts och delar erfarenheter. Vi har välutrustat gym och träningshallar på Sanda för fys-träning. Kanotträningen bedrivs på Jönköpings Energi Arena vid Rocksjön.

Ansökan/urval

Ansökan till vår NIU utbildning och urval sker i två steg.

Steg ett. När du ansöker till NIU Kanot på Sandagymnasiet gör du det via formulär se länk till höger på vår hemsida.  När ansökan behandlats kallas de som sökt Sanda Kanot till ett antagningstillfälle                                                                                                                        

Steg två. För att sedan komma in på Sandagymnasiet måste du även ansöka till ett program på skolan där urval sker på meritpoäng. Ansökan till Sandagymnasiet och det program du önskar gör du hos din SYV på din skola . Har du frågor kring detta kontakta oss.

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av RF och gäller vid NIU och RIG: Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter, Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar, Sociala färdigheter och förutsättningar, Organisatoriska färdigheter och förutsättningar, Studieambition

Ansökan till vår LIU utbildning

Kanot bedriver vi även i form av LIU - Lokal idrottsbildning. Det innebär att du inom det individuella valet läser 200 poäng på 3 år inom Idrott och Hälsa 1,2 - idrottsspecialisering. LIU är i första hand riktat till dig som lokalt söker från Jönköpings kommun. Söker du från annan kommun placeras du som andrahandssökande vilket innebär att du inte är garanterad plats på LIU. Ansökan till LIU-Kanot gör du via vår hemsida senast den 1 dec. Du gör även en ansökan till Sandagymnasiet och det program du vill läsa hos din syv på den skola du går idag. Vi kontaktar alla som sökt Lokal idrottsutbildning och bekräftar att du fått plats senast 31/1.

Visste du att

- Sofia Paldanius vår kanotcoach har deltagit i 5 OS och har 12 internationella mästerskapsmedaljer

- Jönköpings Energi Arena vid Rocksjön har varje år nationella tävlingar, 2017 var det sprint-SM

- Det som gör Rocksjön till en bra kanotsjö är vassen som dämpar vågor.